သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္

You failed too many attempts to login. Please wait 30 min and try again.

ပိတ္မည္

“ ကစားၾကစို႔” ဆိုတာဘာလဲ။

“ ကစားၾကစို႔” ဆိုသည္မွာစမတ္ဖုန္းအမ်ိဳးအစားအားလံုးႏွင့္အသံုးျပဳႏို္င္ၿပီးHTML5နည္းပညာ သံုးထားေသာအြန္လိုင္းဂိမ္းဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

“ ကစားၾကစို႔” ဝန္ေဆာင္မႈကိုဘယ္Deviceေတြနဲ႔ဘယ္လိုခ်ိတ္ဆက္မလဲ။

ဝန္ေဆာင္မႈအားSmart Phone မ်ား၏web browserထဲတြင္ http://letsplay.com.mm.com.mm/

ဟု႐ိုက္ထည့္ၿပီးခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ပါသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ဘယ္လိုေငြေခ်ရမလဲ။

ဝန္ေဆာင္မႈရယူၿပီးပထမ၇ရက္မွာေငြေခ်စရာမလိုပါ၊အခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။အစမ္းသတ္မွတ္ကာလ၇ရက္ထက္ ေက်ာ္လြန္သြားပါကဝန္ေဆာင္မႈကိုရပ္ဆိုင္းမႈမျပဳမခ်င္းေန ့စဥ္ဝန္ေဆာင္ခက်သင့္ေငြ၂၀၀က်ပ္အား ဖုန္းေဘထဲမွေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။