သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္

You failed too many attempts to login. Please wait 30 min and try again.

ပိတ္မည္
Game Plays: 0

Ludo ဂိမ္း

ဂိမ္းအသစ္မ်ား

Ludo ဆုိတဲ့ဂိမ္းေလးကိုကစားၾကည့္လုိက္ပါ! လူတုိင္းရဲ႔အႀကိဳက္ဆုံးဂိမ္းေလးတစ္ခုပါပဲ! တစ္ေနရာထဲမွာ သင္တစ္ေယာက္တည္း သို႔မဟုတ္ သင့္ရဲ႔သူငယ္ခ်င္းနဲ႔အတူ ကစားႏိုင္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔သာအဓိကပါ! အေရာင္အေသြးစုံလင္လွတဲ့ ဒီဇိုင္းေတြက သင့္ကို ဒီဂိမ္းအားအၾကာႀကီးကစားေအာင္ ဆြဲေဆာင္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။