သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္

You failed too many attempts to login. Please wait 30 min and try again.

ပိတ္မည္
Game Plays: 0

ကမၻာတစ္ခြင္

ဂိမ္းအသစ္မ်ား

အဆိပ္ရွိတဲ့ ငါးကိုရဖုိ႔ဘယ္ကိုသြားရမလဲ? သင့္ရဲ႕မွန္ကန္တဲ့အသိဥာဏ္နဲ႔ သင့္ထြက္သြားလို႔မရမယ့္ ေနရာကိုရွာေဖြလုိက္ပါ။ အေဆာက္အအုံႀကီးေတြ၊ ပ်က္ဆီးေနတဲ့အဖိုးတန္အရာေတြ၊ သဘာဝတုိ္င္းမဟုတ္ဘဲ အင္ဂ်င္နီယာေတြရဲ႔နည္းပညာေတြနဲ႔ေဆာက္လုပ္ထားတဲ့ ၿမိဳ႔တစ္ခုလုံးေတြရယ္။ ဒီအရာေတြအကုန္လုံးကို စာလုံးေပါင္းမွန္ေအာင္ ေပါင္းႏိုင္ပါ့မလား? ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် ပိုမိုခက္ခဲလာမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ သဲလြန္စေပးတာလည္းပါတာဆိုေတာ့ သင့္ကိုအကူအညီေကာင္းရေစမွာျဖစ္ပါတယ္။