သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္
Game Plays: 2740

ဆူဒိုခု

အမ်ားဆံုးကစားေသာ ဂိမ္းမ်ား

သင္ရဲ့ ဦးေနွာက္ အလုပ္လုပ္ဖို႔ အတြက္ သင္ အဆင္သင့္ျဖစ္ျပီလား?? ဒီတခါေတာ့ ေဘာင္တခုမွာ နံပါတ္စဥ္ ၁ကေန ၉ အထိ ရိွရမွာျဖစ္ျပီး ေဘာင္တိုင္း ေဘာင္တိုင္းမွာလည္း ၁ကန ၉ အထိရိွရမွာပါ။ ကမာၻအသက္အၾကီးဆံုး ပေဟ႒ိဂိမ္းတခုျဖစ္တဲ့ Sudoku ဟာ သင့္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါျပီ။