သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္

You failed too many attempts to login. Please wait 30 min and try again.

ပိတ္မည္
Game Plays: 5696

ရတနာသိုက္တူးျခင္း

ေဆာ့သင့္ေသာဂိမ္းမ်ား

လွ်ိဳ႕၀ွက္ဆန္းၾကယ္တဲ ကၽြန္းေပၚမွာ ရတနာသိုက္ကို သြားတူးဖို႔ သင္ အဆင္သင့္ျဖစ္ျပီလား? အေရာင္တူ စိန္တံုးေလး အနည္းဆံုး ၃ တံုးေလာက္ တူတူယူလာလိုက္ျပီး စိန္တံုးေတြ အားလံုးကို ရွင္းလင္းလိုက္ပါ။ ပိုျပီးေတာ့ အျပိဳင္အဆိုင္ အခန္းေတြေရာက္ေအာင္ အမွတ္ေတြ အမ်ားၾကီးယူလိုက္ပါ။