သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္
Game Plays: 5645

ရတနာသိုက္တူးျခင္း

ေဆာ့သင့္ေသာဂိမ္းမ်ား

လွ်ိဳ႕၀ွက္ဆန္းၾကယ္တဲ ကၽြန္းေပၚမွာ ရတနာသိုက္ကို သြားတူးဖို႔ သင္ အဆင္သင့္ျဖစ္ျပီလား? အေရာင္တူ စိန္တံုးေလး အနည္းဆံုး ၃ တံုးေလာက္ တူတူယူလာလိုက္ျပီး စိန္တံုးေတြ အားလံုးကို ရွင္းလင္းလိုက္ပါ။ ပိုျပီးေတာ့ အျပိဳင္အဆိုင္ အခန္းေတြေရာက္ေအာင္ အမွတ္ေတြ အမ်ားၾကီးယူလိုက္ပါ။