သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္
Game Plays: 24143

သစ္ခုတ္ျခင္း

ေဆာ့သင့္ေသာဂိမ္းမ်ား

အခုကေတာ့ သစ္ေတြကို ျဖတ္ရမဲ့အခ်ိန္ေရာက္လာပါျပီ။ လွ်င္ျမန္စြာ သစ္သားေတြကို ျဖတ္လိုက္ပါ။ ဒါေပမဲ့ သစ္ပင္ သစ္ကိုင္းေတြရဲ႕ ေအာက္ကို မေရာက္ေအာင္ေတာ့ သင္ သတိထားရပါလိမ့္မယ္။ သင္ရဲ႕ အလိုအေလွ်ာက္တံုျပန္ေသာအား ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလဲ ၾကည့္လိုက္ၾကရေအာင္