သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္
Game Plays: 30664

ပန္းကန္ျပားပ်ံ ထြက္ေျပးျခင္း

အမ်ားဆံုးကစားေသာ ဂိမ္းမ်ား

လွ်ိဳ႕၀ွက္ဆန္းၾကယ္တဲ့ ရဲတုိက္ၾကီးတခုထဲမွာ ပန္းကန္ျပားပ်ံေလးတခု ပိတ္မိေနတာကို ထြက္ေျပးနိူင္ေအာင္ ၾကိဳးစားေပးပါ။ စြန့္စားမုွေတြထဲမွာ သံစူးေတြကေန လြတ္ေအာင္ေနပါ၊ ရဲတိုက္ၾကီးထဲက လြတ္ေအာင္ထြက္ပါ။ ပန္းကန္ျပားပ်ံထဲအတြက္ လိုအပ္တဲ့ တန္ဖိုးၾကီးတဲ့ ပစၥည္းမ်ားကို လိုက္ေကာက္ပါ။