သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္
Game Plays: 59808

Kiba ႏွင့္ Kumba : အျမင့္ခုန္

ထိပ္တန္းဂိမ္းမ်ား

ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတဲ့ လူ၀ံေလးေတြျဖစ္တဲ့ Kiba နဲ႔ Kumba ေတြဟာ ဒီတစ္ခုေတာ့ အျမင့္ၾကီး ခုန္ဖို႔ ၾကိဳးစားေနၾကတာပါ။ ဘယ္ေလာက္ အတားအဆီးေတြက သူတို႔ကို ဒုကၡေပးျပီး ဒီဟာေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ဖို႔ အားျမွင့္တဲ့ပစၥည္းေတြ ကို အသံုးျပဳလိုက္ပါ။