သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္
Game Plays: 2299

စစ္ပြဲ နည္းဗ်ဴဟာ

အမ်ားဆံုးကစားေသာ ဂိမ္းမ်ား

ေအာင္ျမင္တဲ့ ကြန္မန္ဒါတေယာက္အေနနဲ႔ ရန္သူရဲ႕ စစ္တပ္ကို ေခ်မွုန္းလိုက္ပါ။ လက္နက္အသစ္ေတြ၀ယ္ျပီး ေရႊေတြလိုက္စုျပီး ရန္သူေတြကို အႏိူင္တိုက္လိုက္ပါ။