သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္
Game Plays: 1223

ဖက္ရွင္ဒီဇုိင္နာ

ဂိမ္းအသစ္မ်ား

သင့္ရဲ႕ အိမ္မက္အက်ီေလးကို ဆင္လိုက္ပါ။ ဖက္ရွင္က်က် ၀တ္ျပီးေတာ့ တျခားလူေတြကို ျပလိုက္ပါ။ မီနီဂိမ္းေလးေတြနဲ႔ ပိုက္ဆံစုျပီးေတာ့ အဲ့ ပိုက္ဆံနဲ႔ အက်ီ၀ယ္လိုက္ပါ။