သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္
Game Plays: 87433

ပင္နီတီသြင္းျခင္း (ဖလား)

ဂိမ္းအသစ္မ်ား

သင္ရဲ႕ အဖြဲ႕ကို သင္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ။ သင္ရဲ႕ ေရွ႕တန္း တိုက္စစ္မွဴးကို ပင္နီတီအားလံုးကို ရေအာင္သြင္းလိုက္ပါ။ ဖိုင္နယ္စာရင္းကို ပံုႏွိပ္ျပီး သင္ဟာ ကမာၻပါ၀ါအၾကီးဆံုးအဖြဲ႕ႏွိမ္နင္းလိုက္ႏိူင္တယ္ဆိုတာ ျပလိုက္ပါ။