သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္

You failed too many attempts to login. Please wait 30 min and try again.

ပိတ္မည္
Game Plays: 92034

ပင္နီတီသြင္းျခင္း (ဖလား)

ဂိမ္းအသစ္မ်ား

သင္ရဲ႕ အဖြဲ႕ကို သင္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ။ သင္ရဲ႕ ေရွ႕တန္း တိုက္စစ္မွဴးကို ပင္နီတီအားလံုးကို ရေအာင္သြင္းလိုက္ပါ။ ဖိုင္နယ္စာရင္းကို ပံုႏွိပ္ျပီး သင္ဟာ ကမာၻပါ၀ါအၾကီးဆံုးအဖြဲ႕ႏွိမ္နင္းလိုက္ႏိူင္တယ္ဆိုတာ ျပလိုက္ပါ။