သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္
Game Plays: 1164

ျပင္ဆင္မုွႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ျခင္း

ဂိမ္းအသစ္မ်ား

အလုပ္လုပ္တဲ့အခ်ိန္က ျပီးေတာ့မွာနဲ႔ အမွ် သင့္ရဲ႕ ခ်စ္သူကိုေတြ႕ဖို႔ သင္ စိတ္လုွပ္ရွားေနပါျပီ။ မိတ္ကပ္ျပင္တာ လက္သည္းနီဆိုးတာ စတာေတြကုိ လူမသိေစပဲ ျပီးေအာင္ လုပ္ပါ။