သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္
Game Plays: 2873

ေဟာလိုး၀င္ ဖက္ရွင္

ဂိမ္းအသစ္မ်ား

ေဟာလိုး၀င္းရဲ႕ အ၀တ္အစား အယူအဆတခုကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ျပီး ဆံပင္နဲ႔ တျခား မိတ္ကပ္ေတြကို ျပီးျပည့္စံုေအာင္ လုပ္လိုက္ျပီး သင္ကိုယ္သင္ လမ္းထဲကို ထြက္လုိက္ပါ။