သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္
Game Plays: 745

ဖုတ္ေကာင္မ်ား နွင့္ စစ္ပြဲ

ထိပ္တန္းဂိမ္းမ်ား

ကမာၻၾကီးတခုလံုးက ဖုတ္ေကာင္ေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ သင့္ရဲ႕ တာ၀န္က အသက္ရွင္က်န္ေသးတဲ့လူေတြကိုကယ္ျပီး လူေနမုွအဆင့္အတန္းတစ္ခုေရာက္ေအာင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ရမွာပါ။