သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္
Game Plays: 13788

စမ္းသပ္ျခင္း : ရုပ္ရွင္ရွာျခင္း

ဂိမ္းအသစ္မ်ား

ရုပ္ရွင္ဟာ သင္အတြက္ ၾကပ္တည္းတဲ့ လိုက္တဲ့သူတေယာက္ ဒီဂိမ္းအတြက္ျဖစ္မွာပါ။ ေမးခြန္းတိုင္းဟာ ရုပ္ရွင္နဲ႔ ပက္သက္တဲ့ အေၾကာင္းေတြေမးမွာ ျဖစ္ျပီးေတာ့ သင္မွန္မွန္ေျဖနိူင္ေလေလ အမွတ္မ်ားမ်ားရေလေလျဖစ္မွာပါ။