သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္
Game Plays: 1538

စႏၵယား ကီးဘုတ္

ဂိမ္းအသစ္မ်ား

ဒီစြဲလမ္းဖို႔ေကာင္းတဲ့ ဂိမ္းမွာ စည္းကမ္းတခုပဲရိွပါတယ္။ အျဖဴေရာင္ ခလုတ္ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။ ၾကည့္ရတာေတာ့ လြယ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ သင္ဟာ ဒီဂိမ္းကိုေတာ့ဖို႔ အလိုအေလွ်ာက္တံုျပန္ႏိူင္တဲ့ အစြမ္းရိွပါသလား?