သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္

You failed too many attempts to login. Please wait 30 min and try again.

ပိတ္မည္
Game Plays: 11853

Kiba ႏွင့္ Kumba : အႏၱရာယ္မ်ားေသာ ေတာအုပ္

အက္ရွင္ဂိမ္းမ်ား

ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတဲ့ လူ၀ံေလးေတြျဖစ္ၾကတဲ့ Kiba နဲ႔ Kumba ေတြဟာ သစ္ေတာထဲမွာရိွတဲ့ လူဆိုးေတြကို နွိမ္နင္းဖို႔ၾကိဳးစားေနတာပါ။ ဒါေပမဲ့ အခုေတာ့ ေထာင္ေခ်ာက္မိေနျပီးတဲ့ ျပန္တိုက္ဖို႔ အကူအညီလိုေနပါျပီ။ မေကာင္းဆိုး၀ါး စက္ရုပ္ၾကီးေတြကို နွိမ္နင္းဖို႔ သင္ အဆင္သင့္ျဖစ္ျပီလား???