သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္
Game Plays: 2998

လိေမၼာ္ေဘာလံုး

ေဆာ့သင့္ေသာဂိမ္းမ်ား

ေကာက္ရိတ္သိမ္းတဲ့အခ်ိန္ဟာ ေရာက္လာပါျပီ။ သင့္ရဲ႕တာ၀န္က လိေမၼာ္သီးေတြကို လိုက္ေကာက္ျပီး ေရာင္းစားရမွာပါ။ ဒီပူေဖာင္းေဖာက္တဲ့ဂိမ္းမွာ အေရာင္တူပူေဖာင္း ၃ ခုတူရင္ ေပါက္မွာပါ။ လိေမၼာ္သီးေတြက ပူေဖာင္းေပါက္တာကို လိုက္ေလွ်ာ့ေပးမွာပါ။