သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္
Game Plays: 1103

ေၾကာက္လန္႔မုွကင္းတဲ့ နင္ဂ်ာ

အမ်ားဆံုးကစားေသာ ဂိမ္းမ်ား

နံရံတခုကေန တခုကို ခုန္တက္သြားရတာက နင္ဂ်ာတေကာင္ ဆူရွီစားဖို႔ လိုက္ေနရသလိုပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့ ၾကယ္ေတြနားမွာဆိုရင္ေတာ့ ရပ္လိုက္ဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔။