သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္
Game Plays: 854

မာေက်ာက္ : ယွဥ္ျပိဳင္ရန္စိန္ေခၚေနေသာ တာ၀ါ

ဂိမ္းအသစ္မ်ား

ဲ့မာေက်ာက္ အေတြ႕အၾကံဳအသစ္ၾကီးက သင့္ကို ေစာင့္ေနပါတယ္။ ဒီဂိမ္းထဲက အခ်ိန္နဲ႔ တူညီတဲ့ တိုကင္ေသတၱာေလးေတြကို ဖ်က္ဆီးရမွာပါ။ သင္ရဲ႕ ဒီအထပ္ကို ဖ်က္ဆီးရမွာဆိုေတာ့ သင္ဘာကို လုွပ္မွာလဲ?