သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္
Game Plays: 57789

ေပါက္ကြဲေစေသာ ပူေဖာင္း

ထိပ္တန္းဂိမ္းမ်ား

ဒီဂိမ္းထဲမွာေတာ့ သင္ဟာ လွ်င္ျမန္စြာ ထက္ျမက္စြာ လုွပ္ရွားရမွာ ျဖစ္ျပီး အေရာင္တူေဘာလံုးေလးေတြ အနည္းဆံုး ၃ခု တူတာနဲ႔ ေပါက္ကြဲသြားေစပါတယ္ ပိုျပီးမ်ားရင္ေတာ့ တျခား ေဘာနပ္စ္ေတြ ထပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။