သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္
Game Plays: 590

Pogo Pogo ယုန္မ်ား

အမ်ားဆံုးကစားေသာ ဂိမ္းမ်ား

ခုန္လိုက္ပါ။ေကြးလိုက္ပါ။ အတားအဆီးေတြ အမ်ားၾကီးကို ေက်ာ္ျဖတ္ျပီး ယုန္ေလးကို အိမ္ေရာက္ေအာင္ ပို႔လိုက္ပါ။ အားတိုးေစတဲ့ ပစၥည္းေတြရဖို႔ ေကာက္ယူထားတဲ့ ေရႊေလးေတြကို အသံုးျပဳလိုက္ပါ။ ျပီးေတာ့ အမွတ္အမ်ားဆံုးကိုရေအာင္ ယူလိုက္ပါ။