သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္
Game Plays: 5602

ေၾကာက္လန္႔မုွကင္းတဲ့ သူရဲေကာင္း

ဂိမ္းအသစ္မ်ား

အက္ရွင္ေတြနဲ႔ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ ဂိမ္းထဲမွာ ရန္သူရဲ႕ လက္နက္ေတြကို ဖ်က္ဆီးျပီး အင္အားတိုးေစတဲ့ပစၥည္းေတြနဲ႔ အမွတ္အမ်ားဆံုးရေအာင္ လုပ္လိုက္ပါ။