သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္
Game Plays: 4184

ဘက္စကတ္ေဘာဘုရင္

ေဆာ့သင့္ေသာဂိမ္းမ်ား

သင့္ရဲ႕ ညဏ္ရည္ထက္ျမက္မုွနဲ႔ အတားအဆီးေတြကို ေက်ာ္လႊားနိင္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြကို ေပါင္းစပ္ျပီး ဘစ္ကက္ေဘာမွာ ဘယ္သူ ဘုရင္လဲဆိုတာ ျပသလိုက္ပါ။