သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္
Game Plays: 2538

ဘက္စကတ္ေဘာ

အမ်ားဆံုးကစားေသာ ဂိမ္းမ်ား

စြဲလမ္းရူးသြပ္သြားေစမဲ့ ဂိမ္းတခု သင့္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါတယ္။ သင့္မွာ သင္ရဲ့ ပစ္ခ်က္ေတြကုိ လြဲသြားဖို႔ ၃ ၾကိမ္သာ အခြင့္အေရးရိွပါတယ္။ သင္ အမွတ္အမ်ားဆံုးရေအာင္ basketball ပစ္ႏိူင္ပါသလား?