သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္

You failed too many attempts to login. Please wait 30 min and try again.

ပိတ္မည္
Game Plays: 2540

ဘက္စကတ္ေဘာ

အမ်ားဆံုးကစားေသာ ဂိမ္းမ်ား

စြဲလမ္းရူးသြပ္သြားေစမဲ့ ဂိမ္းတခု သင့္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါတယ္။ သင့္မွာ သင္ရဲ့ ပစ္ခ်က္ေတြကုိ လြဲသြားဖို႔ ၃ ၾကိမ္သာ အခြင့္အေရးရိွပါတယ္။ သင္ အမွတ္အမ်ားဆံုးရေအာင္ basketball ပစ္ႏိူင္ပါသလား?