သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္
Game Plays: 462

ေခ်ာကလက္ကြတ္ကီးျပဳလုပ္ျခင္း

ေဆာ့သင့္ေသာဂိမ္းမ်ား

သင့္ကို ပရိုဂရမ္ ရဲ႕ သရုပ္ေဖာ္ျပခ်က္ တဆင့္ခ်င္းဆီ ျပျပီးရင္ေတာ့ သင္ဟာ အရမ္းစားလုိ႔ေကာင္းမဲ့ ေခ်ာကလက္ ကြတ္ကီးတခုကို လုပ္နိူင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။