သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္

You failed too many attempts to login. Please wait 30 min and try again.

ပိတ္မည္
Game Plays: 3287

အဂၤါျဂိဳလ္သားမ်ားႏွင့္ စစ္ပြဲ

ဂိမ္းအသစ္မ်ား

သင္ ကမာၻၾကီးကို သိမ္းဖို႔ လုပ္ေနတဲ့ အဂၤါျဂိုလ္သားေတြကို တိုက္ခိုက္ဖို့ အဆင္သင့္ျဖစ္ျပီလား? ပစ္စတိုေသနတ္နဲ႔ ရန္သူေတြကို ဒူးေထာက္သြားေအာင္ လုပ္လိုက္ပါ.