သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္
Game Plays: 2115

Christineရဲ႕ စတုိင္လ္ အၾကံေပးသူ

အမ်ားဆံုးကစားေသာ ဂိမ္းမ်ား

သင္ဟာ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္နာတေယာက္ျဖစ္ျပီး Christina အတြက္ ဖက္ရွင္ အတိုင္ပင္ခံလူတေယာက္အေနနဲ႔ ျပီးျပည္႔စံုတဲ့ စတိုင္လ္တစ္ခုကို ဖန္တီးလိုက္ပါ။