သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္
Game Plays: 12927

ပ်ံသန္းမုွအမွတ္

ဂိမ္းအသစ္မ်ား

ဂိမ္းရဲဲ႕ သတိေပးတားျမစ္ခ်က္ေတြက အရမ္းရိုးရွင္းလြန္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အထူးျပဳဖို႔ အရမ္းခက္ခဲပါတယ္။ မွန္ကန္တဲ့ အခ်ိန္မွာ သင္ ပစ္လိုက္ႏိူင္ခဲ့ရင္ သင္ အမွတ္ရမွာပါ။