သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္
Game Plays: 239586

ကယ္တင္ရွင္သူရဲေကာင္း

ထိပ္တန္းဂိမ္းမ်ား

ယုတ္မာတဲ့ ေတာပုန္းဓားျပေတြဟာဓားစာခံေတြကိုဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ပါၿပီ။သူတို႕ကို ကယ္တင္ရမွာကသင့္တာဝန္ပဲျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္။က်ည္ျဖည့္ၿပီးတာနဲ႕ေတာပုန္းဓားျပေတြနဲ႕သူတို႕ေခါင္းေဆာင္ေတြအားလံုးကိုရွင္းလင္းၿပီး ဓားစာခံေတြကိုကယ္တင္လိုက္ပါ။