ဘိလိယက္ - Atari ဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ဘိလိယက္
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 1691

ဘိလိယက္

3D ပံုစံနဲ႔ ဘိလပ္ရက္ဂိမ္းတခုေစာင့္ေနပါတယ္။ ဒီဂိမ္းမွာေတာ့ သင္ အခ်ိန္နဲ႔ျပိဳင္ျပီး က်င္းထဲကို ထည့္ႏူိင္သေလာက္ ထည့္ရမွာပါ။

168   28