ေျမပံုပိတ္ဆြဲျခင္း - ျပိဳင္ပြဲဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ေျမပံုပိတ္ဆြဲျခင္း
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 331

ေျမပံုပိတ္ဆြဲျခင္း

ဒီဂိမ္းမွာ စည္းကမ္းတစ္ခုပဲရိွပါတယ္။ မ်က္နွက်က္ကို လံုး၀ထိလို႔မရပါဘူး။ ထိလိုက္တာနဲ႔ မင္းဆီမွာ အနည္းဆံုး အတံုး ၃ ခု ေလာက္က ပ်က္စီးသြားမွာပါ။ ဘာပဲလုပ္လုပ္ မင္းကေတာ့ေဘာနပ္စ္ေတြနဲ႔ မင္းရေနဦးမွာပါပဲ။

15   5