ေစ်း၀ယ္ထြက္ေသာ ဖက္ရွင္ - မိန္းကေလးဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ေစ်း၀ယ္ထြက္ေသာ ဖက္ရွင္
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 1757

ေစ်း၀ယ္ထြက္ေသာ ဖက္ရွင္

ေႏြရာသီမွာ၀တ္ဖို႔ အသင့္ေတာ္ဆံုး အက်ီ မိတ္ကပ္နဲ႔ ဆံပင္ကို ေသေသခ်ာခ်ာေရြးခ်ယ္ျပီး ေစ်း၀ယ္ထြက္လိုက္ပါ။

130   42