ဆာေလာင္ေနေသာ ေျမေခြး - ပေဟ႒ိဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ဆာေလာင္ေနေသာ ေျမေခြး
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 931

ဆာေလာင္ေနေသာ ေျမေခြး

အဆင္သင့္စားႏိူင္ေသာ အစားအစာကို စာားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သတၱ၀ါေသးေသးေလးေတြကို စားလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ အစာေၾကရမွာပါ။ သတိထားပါ။ သင့္ကို ဒီထက္ပိုၾကီးတဲ့ သတၱ၀ါေတြက စားဖို႔ ေစာင့္ေနတာပါ။

116   31