လင္းပိုင္လိမၼာေလး - ပေဟ႒ိဂိမ္းမ်ား | Let's Play
လင္းပိုင္လိမၼာေလး
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 2181

လင္းပိုင္လိမၼာေလး

လင္းပိုင္တစ္ေကာင္ဟာ သူရဲ႕ ပရိသတ္ကို အထင္ၾကီးေအာင္ ၾကိဳးစားေနပါတယ္။ ႏွာေခါင္းမွာ ေဘာလံုးကို ေျမွာက္လိုက္ခ်လိုက္ လိုက္တာတို႔၊ ၾကိဳးကြင္းထဲ ခုန္ျပတာတို႔၊ ဒါေတြလုပ္ျပရမွာပါ။

144   45