ေဂၚရီလာ - Atari ဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ေဂၚရီလာ
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 757

ေဂၚရီလာ

ဗိုက္ဆာေနတဲ့ ေဂၚရီလာေတြကို သင္ ငွက္ေပ်ာ္သီးေကၽြးဖို႔ သင္ အဆင္သင့္ျဖစ္ျပီလား? ငွက္ေပ်ာ္သီးက ေတာ့ ၾကည့္ရတာ လြယ္ကူေပမဲ့ တကယ္တည္းလုပ္ၾကည့္ရင္ ခက္မွာပါ၊ ၾကိဳးစားၾကည့္ပါဦး

60   13