စမ္းသပ္ျခင္း : အန္နမီမန္ဂါ - စမ္းသပ္မုွ ဂိမ္းမ်ား | Let's Play
စမ္းသပ္ျခင္း : အန္နမီမန္ဂါ
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 390

စမ္းသပ္ျခင္း : အန္နမီမန္ဂါ

သင္ဟာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကပဲထြက္တဲ့ အန္နီမဲနဲ႔ မန္ဂါေတြကို စိတ္၀င္စားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီဂိမ္းက သင့္အတြက္ပါပဲ။ ဇာတ္ေကာင္တေကာင္ခ်င္းဆီရဲ႕ နာမည္နဲ႔ ပံုေတြနဲ႔ စကားလံုးမွန္ေတြနဲ႔ သင္ခန္႔မွန္းႏိုင္မွာလား?

31   8