ေၾကာက္လန္႔မုွကင္းတဲ့ သူရဲေကာင္း - Atari ဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ေၾကာက္လန္႔မုွကင္းတဲ့ သူရဲေကာင္း
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 308

ေၾကာက္လန္႔မုွကင္းတဲ့ သူရဲေကာင္း

အက္ရွင္ေတြနဲ႔ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ ဂိမ္းထဲမွာ ရန္သူရဲ႕ လက္နက္ေတြကို ဖ်က္ဆီးျပီး အင္အားတိုးေစတဲ့ပစၥည္းေတြနဲ႔ အမွတ္အမ်ားဆံုးရေအာင္ လုပ္လိုက္ပါ။

13   4