ပံုျပင္တခုရဲ႕ အဆံုးသတ္ - Atari ဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ပံုျပင္တခုရဲ႕ အဆံုးသတ္
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 712

ပံုျပင္တခုရဲ႕ အဆံုးသတ္

လွပတဲ့ မင္းသမီေလးဟာ ေလွာင္အိမ္ထဲမွာ ပိတ္ခံထားရပါတယ္။ ဒီဂိမ္းထဲမွာေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ေရြးခ်ယ္ျပီး ကိုင္ပိုင္ ညအိပ္ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ကို ဖန္တီးလိုက္ပါ။

37   10