ရဲရင့္ေသာကြ်ဲ - ပေဟ႒ိဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ရဲရင့္ေသာကြ်ဲ
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 604

ရဲရင့္ေသာကြ်ဲ

သတိၱရိွတဲ့ ႏြားရိုင္းခ်စ္သူတေယာက္ဟာ ပင္လယ္ဓားျပေတြရဲ႕ ဖမ္းဆီးျခင္းကို ခံထားလိုက္ရပါတယ္။ စြန္႔စားခန္းတခုနဲ႔ ခရီးကို ျဖတ္ျပီး ႏြားရိုင္းကို သြားကယ္လိုက္ပါ။

35   4