ခရမ္းေရာင္မွဲ႕ - ပေဟ႒ိဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ခရမ္းေရာင္မွဲ႕
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 355

ခရမ္းေရာင္မွဲ႕

ခရမ္းေရာင္ မင္းသမီးေလးကို အႏၱရယ္မ်ားတဲ့ လမ္းခရီးမွာ ကယ္တင္ဖို႔ သင္သာ ကူညီႏိူင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခန္းတိုင္း အခန္းတိုင္းမွာ မင္းသမီးေလးကို ကယ္ဖို႔ သင္ၾကိဳးစားလိုက္ပါ။

17   4