သင္ဟာ ဘယ္ဥျဖစ္မလဲ? - စမ္းသပ္မုွ ဂိမ္းမ်ား | Let's Play
သင္ဟာ ဘယ္ဥျဖစ္မလဲ?
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 311

သင္ဟာ ဘယ္ဥျဖစ္မလဲ?

ဒါဟာ စိတ္၀င္စားဖို႔ အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ ဂိမ္းထဲမွာေတာ့ အရမ္းေပ်ာ္ဖို႔ေကာင္းပါတယ္။ သင္ဟာ အသင့္ေတာ္ဆံုးပံုကိုေရြးခ်ယ္ျပီး ၾကက္ဥတစ္လံုးျဖစ္ဖို႔အတြက္ကေတာ့..။

19   5