ေၾကာက္လန္႔မုွကင္းတဲ့ နင္ဂ်ာ - ကြ်မ္းက်င္မုွဆိုင္ရာ ဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ေၾကာက္လန္႔မုွကင္းတဲ့ နင္ဂ်ာ
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 288

ေၾကာက္လန္႔မုွကင္းတဲ့ နင္ဂ်ာ

နံရံတခုကေန တခုကို ခုန္တက္သြားရတာက နင္ဂ်ာတေကာင္ ဆူရွီစားဖို႔ လိုက္ေနရသလိုပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့ ၾကယ္ေတြနားမွာဆိုရင္ေတာ့ ရပ္လိုက္ဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔။

22   8