ခမ္းနာထည္၀ါတဲ့ မေကာင္းဆိုး၀ါးႏွင့္ အျပိဳင္ - Atari ဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ခမ္းနာထည္၀ါတဲ့ မေကာင္းဆိုး၀ါးႏွင့္ အျပိဳင္
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 1221

ခမ္းနာထည္၀ါတဲ့ မေကာင္းဆိုး၀ါးႏွင့္ အျပိဳင္

အရမ္း အင္အားၾကီးလွတဲ့ မေကာင္းဆိုး၀ါးေတြကုိ ေခ်မုွန္းဖို့ အတြက္ ျမန္ျမန္ႏွိပ္လိုက္ပါ။ သူရဲေကာင္းေတြကုိ လုိက္ရွာတာဟာ သင့္ကို ႏိူင္ဖို႔အခြင့္အေရးပိုရေစမွာပါ။

91   17