စြန္႔စားခန္းေနာက္ကို လိုက္ျခင္း - စြန္႔စားခန္းဂိမ္းမ်ား | Let's Play
စြန္႔စားခန္းေနာက္ကို လိုက္ျခင္း
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 3689

စြန္႔စားခန္းေနာက္ကို လိုက္ျခင္း

ဒီ အရမ္းမိုက္တဲ့ စြန္႔စားခန္း ဂိမ္းတစ္ခုမွာ သင့္ရဲ႕ ရန္သူကုိ ေခ်မုွန္းျပီးေတာ့ အတားအဆီးေတြကုိ ေက်ာ္ျဖတ္လိုက္ပါ။ ျပီးေတာ့ ေလွာင္အိမ္ထဲမွာ အဖမ္းခံထားရတဲ့ သင့္ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြကို သြားကယ္လိုက္ပါ။

397   75