ခမ္းနာထည္၀ါျခင္း ၁ - မိန္းကေလးဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ခမ္းနာထည္၀ါျခင္း ၁
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 1346

ခမ္းနာထည္၀ါျခင္း ၁

အလုပ္၊ ၀ါသနာ၊ ကိုယ္ အၾကဳိက္ဆံုး အေရာင္ေတြနဲ႔ ကိုယ္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ငန္းကဒ္ေလးတခု လုပ္လိုက္ပါ။

72   16