သိုးေမြးေၾကာင္စြန့္စားခန္း - ပေဟ႒ိဂိမ္းမ်ား | Let's Play
သိုးေမြးေၾကာင္စြန့္စားခန္း
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 221

သိုးေမြးေၾကာင္စြန့္စားခန္း

အတားအဆီးေတြကုိ ေက်ာ္လြွားျပီးေတာ့ ၾကြက္နဲ႔ ငွက္ေတြကို ဖမ္းလိုက္ပါ။ ေနာက္ပိုင္းအခန္းေတြက ပိုခက္လာမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။

14   5