ဖက္ရွင္ဒီဇုိင္နာ - မိန္းကေလးဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ဖက္ရွင္ဒီဇုိင္နာ
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 1417

ဖက္ရွင္ဒီဇုိင္နာ

သင့္ရဲ႕ အိမ္မက္အက်ီေလးကို ဆင္လိုက္ပါ။ ဖက္ရွင္က်က် ၀တ္ျပီးေတာ့ တျခားလူေတြကို ျပလိုက္ပါ။ မီနီဂိမ္းေလးေတြနဲ႔ ပိုက္ဆံစုျပီးေတာ့ အဲ့ ပိုက္ဆံနဲ႔ အက်ီ၀ယ္လိုက္ပါ။

105   29