ရတနာသိုက္တူးျခင္း - ျပိဳင္ပြဲဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ရတနာသိုက္တူးျခင္း
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 1064

ရတနာသိုက္တူးျခင္း

လွ်ိဳ႕၀ွက္ဆန္းၾကယ္တဲ ကၽြန္းေပၚမွာ ရတနာသိုက္ကို သြားတူးဖို႔ သင္ အဆင္သင့္ျဖစ္ျပီလား? အေရာင္တူ စိန္တံုးေလး အနည္းဆံုး ၃ တံုးေလာက္ တူတူယူလာလိုက္ျပီး စိန္တံုးေတြ အားလံုးကို ရွင္းလင္းလိုက္ပါ။ ပိုျပီးေတာ့ အျပိဳင္အဆိုင္ အခန္းေတြေရာက္ေအာင္ အမွတ္ေတြ အမ်ားၾကီးယူလိုက္ပါ။

168   35