ခရီးသြားေနတဲ့ Kofteci - Atari ဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ခရီးသြားေနတဲ့ Kofteci
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 450

ခရီးသြားေနတဲ့ Kofteci

စားပြဲေသးေသးေလးေတြနဲ႔ စားသံုးသူေတြကို အခ်ိန္အျမန္ဆံုးႏုွန္းနဲ႔ အေကာင္းဆံုး ဖုန္းထဲက လမ္းမၾကီးေဘး စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုျဖစ္ေအာင္လုပ္လိုက္ပါ။

10   2